Ascensie / bewustzijn multi dimensional
is een proces van evolutie, van beweging van LEVEN en gaat over verandering en verschuiving van bewustzijn. Leven vanuit het hart. In deze huidige tijd van verandering, shift of ascensie gebeurt er veel in ons systeem, zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal, spiritueel als in onze overige lichaamsvelden (andere dimensies) zijn wij nieuwe licht coderingen en frequenties aan het integreren. Het is belangrijk je lichaamsvelden in balans te krijgen, je energetische immuumsysteem up te graden en je persoonlijke ontwikkeling te volbrengen. Bij een gezond energetisch systeem, zul je vitaler zijn, je kracht en doelgerichtheid voelen, omdat je gesynchroniseerd bent met het universele doel. Een verschuiving van dimensies.
Meesterschap  / Awakening
Een van de meest belangrijkste hulpmiddelen voor en sleutels tot de psychologie van de ascensie is het meesterschap over je ware Zelf/Soul. Als je onvoorwaardelijk van jezelf en anderen kunt houden, is dat een soort spiritueel huwelijk met het vermogen meesterschap over je persoonlijke kracht te krijgen. Vanaf het moment dat wij de wereld betreden worden wij be´nvloed door overtuigingen en het gedachtegoed van anderen. Dat kunnen opgelegde programmeringen zijn, van andere beschavingen al dan niet van de aarde en dit Universum.
Daarom is het noodzakelijk dat we leren, hoe wij onze persoonlijke kracht van onze vrije wil kunnen opvragen en ons opnieuw kunnen oefenen om met de spirituele geest te denken. Daarbij is het mooi om je volledig wezen van het oorspronkelijk MensZijn weer te (her)inneren en actief te maken in shift in consciousness en het Hart coherentie gebied. Uiteindelijk bestaat je energiesysteem uit Body, Mind en Soul. Vanuit het zielswezen leven is verbinding vanuit je hoger Zelf, je hart, goddelijke essentie.
Door de hogere lens bezien, zijn de uitdagingen van het leven lessen die je moet leren en beheersen, in plaats van ze te zien als pech of mislukkingen. De dingen zien vanuit het juiste perspectief. Dat helpt je om met liefde naar jezelf te kijken naar je schaduw en je licht, naar wat je van jezelf afwijst, saboteert alsook wat je van jezelf waardeert. Dit alles te omarmen in een veld van liefde, compassie en mededogen. Weet dat in oorsprongrijke Zijn, alles al aanwezig is.

Lichtfrequencies
Opent je om je lichtlichaam te activeren zodat je meer licht in je energieveld opneemt en uitstraalt. Licht heeft een transformerende werking. Als je licht toelaat in je fysieke lichaam, wordt het gezonder, stralender, vitaler. Als je licht toelaat in je emotionele lichaam, wordt je emotionele leven meer gevuld met kwaliteiten als vreugde, compassie, liefde, eenheid, verbondenheid. Als je lichtfrequenties toelaat in je mentale lichaam, wordt je denken helderder, rustiger, creatiever en sta je meer open voor inzicht en intu´tie.áOp dit moment vraagt het om continue af te stemmen om je lichtlichaam te onderhouden door je frequentie te verhogen. Dit geeft allerlei reacties in je hele systeem, door al je lichaamsvelden heen. Bij veel lichtwerkers komt dit voor, men heeft een hoog lichtquotient/trilling maar men is vergeten om vanuit het persoonlijke vlak en ziel de laatste restjes laagfrequente trillingen ofwel schaduwstukken op te ruimen. Vanuit je persoonlijke wilskracht, liefde en wijsheid kun je dit proces aangaan. Zelfmeesterschap is beheersing te verkrijgen over je lichaamsvelden en een verhoogde trilling, neutraliteit te bewaren. Daarbij als Vrij oorsprongrijk Mens weer je volledig potentieel te leven en je missie te volbrengen. Her-inner je weer je Kosmisch Hart en je liefdevolle missie.


bron tekst Meesterschap Persoonlijke kracht
InSpiritART en Joshua David Stone
ART of
Creation
Fran Kunst

ART
ZEN

contact


home

ASCENSIE EN LICHTWERK
bewust ZIJN
consciousness